top of page

בית הקהילות נולד בצומת בו המשרדים עמדו ריקים בסגרי הקורונה, ההסתה נגד פעילותינו היתה בשיאה, והצורך בתיאום ובשיתוף פעולה בין הארגונים הפך לאקוטי מאי פעם. 
 

בנקודה זו הבנו ביתר שאת את החשיבות של איגום משאבים, הידוק שיתוף הפעולה ויצירת בית בטוח לארגונים.
 

בשיתוף פעולה נדיר עם קרן ריאליטי, שבבעלותה המבנה, יזמנו יחד בית משותף לארגונים הפועלים עם חסרי מעמד, ו-"one stop shop" למגוון מענים עבור הקהילות.

bottom of page