יום בחיי מתנדב אליפלט

רוצים לדעת מה עושים המתנדבים באליפלט? מפגש עם היומיום של המתנדבים.