על אליפלט 2018

״איזה ילד אתה אליפלט?״ (נתן אלתרמן), סיפור הקמתה של אליפלט ומידע על שלל הפרוייקטים שהעמותה מפעילה.