כתבת טלוויזיה מגרמניה על הסיוע של "אליפלט"

כתבת טלוויזיה מגרמניה על הסיוע של "אליפלט" ועל מאמצי עיריית ת"א להקמת מסגרות חלופיות לילדים.